ครบทุกรส สดทุกเรื่องผู้ตรวจฯยุติสอบ‘กกต.ธีรวัฒน์’ปมทุจริต ชี้ป.ป.ช.รับเรื่องแล้ว แต่สอบจริยธรรมรู้ผลสัปดาห์นี้
Font Size  

วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 14:26 น.


 เมื่อวันที่ 13 ก.ย. ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวภายหลังการประชุม กรณีที่ประธานสภาพัฒนาการเมืองยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้ตรวจสอบนายธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์ กกต.ด้านกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ กระทำการใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์เข้าข่ายขัดจริยธรรมร้ายแรง ว่า หลังจากที่ผู้ถูกร้องได้ยื่นหนังสือชี้แจงเข้ามาเมื่อวันที่ 12 ก.ย. ในช่วงเย็น ที่ประชุมผู้ตรวจฯได้พิจารณา 2 ประเด็น คือ 1. การใช้ตำแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ และ 2.พฤติกรรมขัดจริยธรรม โดยประเด็นการใช้ตำแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ ผู้ตรวจฯมีมติยุติการพิจารณา เนื่องจากผู้ร้องได้ยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งได้รับเรื่องไว้แล้ว เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ่อน จึงให้ ป.ป.ช. เป็นผู้ดำเนินการ ส่วนประเด็นเรื่องจริยธรรม ที่ประชุมเห็นว่า ขอเวลาพิจารณาคำชี้แจงของผู้ถูกร้องก่อน เพื่อให้เกิดความรอบคอบ แต่คาดว่าจะทราบผลภายในสัปดาห์นี้ ส่วนเป็นการผิดจริยธรรมเรื่องอะไรนั้นไม่ขอเปิดเผย


 “การพิจารณาจริยธรรมตามอำนาจของผู้ตรวจฯ ถ้าหากเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกระทำผิด ผู้ตรวจก็จะส่งเรื่องให้ป.ป.ช.ไปดำเนินการถอดถอน แต่ถ้าเจ้าหน้าที่รัฐกระทำผิด ต้องส่งให้ต้นสังกัดตามกลไกการบังคับบัญชา แต่ถ้าเกิดกรณีที่หน่วยงานต้นสังกัดไม่ยอมดำเนินการ ผู้ตรวจสามารถไต่สวนได้เองและเปิดเผยต่อสาธารณะ ตามมาตรา 39 พ.ร.บ.ผู้ตรวจฯ” นายรักษเกชากล่าว    


 เมื่อถามว่า ทำไมผู้ตรวจจึงหยิบเรื่องดังกล่าวมาพิจารณาในช่วงที่ กกต. มีปัญหาเรื่องตำแหน่งประธาน กกต. นายรักษเกชา กล่าวว่า การพิจารณาของผู้ตรวจไม่เกี่ยวกับปัญหาภายในของกกต. เพราะการพิจาณาเป็นไปตามวงรอบคำร้อง ถ้าหากผู้ถูกร้องส่งคำชี้แจงมาก่อนหน้านี้ ก็คงหยิบคำร้องดังกล่าวมาพิจารณาได้เร็ว ส่วนประเด็นเรื่องที่ผู้ตรวจมีข้อเสนอให้ คสช. ใช้มาตรา 44 เรื่องเซ็ตซีโร่กกต. ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับผู้ตรวจ แต่ทั้งนี้ต้องดูประเด็นที่เสนอแนะถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองมีเหตุมีผล ทุกอย่างต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อกฎหมายไม่อาจล่วงเกินอำนาจกันได้