ครบทุกรส สดทุกเรื่องการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันที่ 16 - 18 กันยายน 2559
Font Size  

วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 16:16 น.

 

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันที่ 16 - 18 กันยายน 2559 ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่