ครบทุกรส สดทุกเรื่องรายการ Checkin ถิ่นสยาม ตอน กาญจนบุรี 02 - "เมืองกาญจนบุรีใหม่" แล้วทำไมมีแต่ตึกเก่า
Font Size  

วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 14:25 น.

 

 

ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559

 

เรื่องย่อ

 

 

การสร้างกรุงเทพ ทำให้เส้นทางเดินทัพพม่าเปลี่ยนไป รัชกาลที่ 3 จึงให้สร้างเมืองกาญจนบุรีใหม่ บริเวณแม่น้ำแควใหญ่บรรจบแควน้อย เป็นแม่กลอง เรียกว่า "ปากแพรก"

 

ย่านนี้มีความสำคัญทั้งทางยุทธศาสตร์และการติดต่อค้าขาย ไม่แปลกที่จะมีตึกเก่าสไตล์โคโลเนียน จีน ญวน และไทย ปะปนกันอยู่ที่นี่

 

บ้านแต้มทอง ตึกหลังแรก สร้างในสมัยรัชกาลที่ 4 เดิมเป็นร้านค้าขายเครื่องยาจีน และทอง มีอายุกว่า 150 ปีแล้ว